Logo

Grafický test školní zralosti

 Jiráskův test školní zralosti

 Úkol č. 1 – Kresba mužské postavy

• 1 bod – Nakreslená postava musí mít hlavu, trup a končetiny. Hlava je s trupem spojena krkem a není větší než trup. Na hlavě jsou vlasy (popř. je zakrývá čepice nebo klobouk) a uši, v obličeji oči, nos a ústa. Paže jsou zakončeny pětiprstou rukou. Nohy jsou dole zahnuté. Vyjádření mužského oblečení. Postava je nakreslena tzv. syntetickým způsobem.

• 2 body – Splnění všech požadavků jako na jedničku kromě syntetického způsobu zobrazení. Tři chybějící části (krk, vlasy, jeden prst ruky, ne však část obličeje) mohou být prominuty, jsou-li vyváženy syntetickým způsobem zobrazení.

 • 3 body – Kresba musí mít hlavu, trup a končetiny. Paže nebo nohy kresleny dvojitou čárou. Tolerujeme vynechání krku, uší, vlasů, oděvu, prstů a chodidel.

• 4 body – Primitivní kresba s trupem. Končetiny (stačí jen jeden pár) jsou vyjádřeny jen jednoduchými čarami.

• 5 bodů – Chybí jasné zobrazení trupu („hlavonožec“ nebo překonávání „hlavonožce“) nebo obou párů končetin.

 Ukázka hodnocení úkolu č.1 

 

Úkol č. 2 – Nápodoba psacího písma

 • 1 bod – Zcela dobře čitelné napodobení napsané předlohy. Písmena nejsou dvakrát větší než v předloze. Začáteční písmeno má výrazně patrnou výšku velkého písmene. Písmena jsou dokonale spojena ve tři slova. Nesmí chybět tečka nad písmenem j (nebo i). Opsaná věta se neodchyluje od vodorovné linie o více než o 30°.

• 2 body – Ještě čitelné napodobení napsané věty, na velikosti písmen ani na dodržení vodorovné linie nezáleží.

 • 3 body – Je patrné členění alespoň na dvě části. Lze rozpoznat alespoň čtyři písmena předlohy.

• 4 body – s předlohou jsou si podobná alespoň dvě písmena. Celek ještě tvoří řádku „písma“

. • 5 bodů – Čmárání.

Ukázka hodnocení úkolu č. 2  

 

Úkol č. 3 – Obkreslení skupiny teček

 • 1 bod – Téměř dokonalé napodobení předlohy. Tolerujeme jen velmi malé vychýlení jednoho bodu z řádky nebo sloupce. Zmenšení obrazce je přípustné, zvětšení nesmí být o více než o polovinu. Obrazec musí být rovnoběžný s předlohou.

• 2 body – Počet i sestavení bodů musí odpovídat předloze. Lze prominout vychýlení až tří teček o půl šířky mezery mezi řádky nebo sloupci

. • 3 body – Celek se svým obrysem podobá předloze. Výškou a šířkou ji nepřevyšuje více než dvakrát. Teček nemusí být správný počet, ale nesní jich být více než dvacet a méně než sedm. Toleruje se jakékoli pootočení – i o 180°.

 • 4 body – Obrazec se již svým obrysem nepodobá předloze, skládá se ale ještě z teček. Na velikosti obrazce a na počtu teček nezáleží. Jiné tvary (čáry) nejsou přípustné.

• 5 bodů – Čmárání.

 Ukázka hodnocení úkolu č.3 

 

 Celkový výsledek Jiráskova testu školní zralosti

Součet bodů -  Úroveň školní zralosti

3 -5 výrazný nadprůměr

 6 - nadprůměr

7 – 9 průměr

 10 – 11 slabší průměr

 12 podprůměr

 13 – 15 velmi slabá úroveň

 


Přidáno 2. 4. 2020, autor: Jana Nováková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Adresa

MŠ Horní Cerekev
Tyrsova 367
394 03 Horni Cerekev

Kontakt

E-mail: mshornicerekev@seznam.cz

Mob: +420 722 356 481

Zřizovatel

Město Horní Cerekev
Náměstí T. G. Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev

www.hornicerekev.cz