Logo

Vnitřní řád školy

Mateřská škola Horní Cerekev, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 367, 394 03  Horní Cerekev

 

VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vypracoval:

Bc. Jana Nováková, ředitelka školy

 

Schválil:

Bc. Jana Nováková, ředitelka školy

 

 

Směrnice nabývá platnosti dne:

1.9.2022

 

Směrnice nabývá účinnosti  dne:

1.9.2022

 

Zapsáno:  23. 8. 2022

č.j. 47 /22

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

1.Režimové požadavky

                Provozní doba:          od 6:00 do 16:00 hodin

Režim dne: je flexibilní, umožňuje uskutečňovat vzdělávání nejen v jediném místě – ve škole, ale i v celé řadě prostředí /knihovna, při pobytu venku – les, park, zahrada, terasa, různá pracoviště/, umožňuje kombinovat různé formy výuky. Je v jednotlivých třídách přizpůsobeno věku dětí a organizaci jednotlivých tříd. Dodržován je tří hodinový interval mezi jídly a délka pobytu venku (nejméně 2 hodiny).

6:00 – 8:30 – spontánní činnosti a pohybové aktivity, denní hygiena

8:30 – 11:30 – přesnídávka, činnosti programově řízené, pobyt venku

11:30 – 14:45 – hygiena, oběd, odpolední odpočinek, svačina

14:45 – 16:00 – hrové činnosti a aktivity dle zájmu dětí

Povinné předškolní vzdělávání probíhá v době od 7:45 do 11: 45 hodin ( 4 hodiny denně)

2.Nástup dětí

Je uplatňován individuální adaptační režim, dítě má možnost se postupně adaptovat na nové prostředí a situaci, rodiče mají možnost setrvat s dítětem v MŠ podle potřeby.

 

3.Spontánní hra

Dětem je vytvořen dostatek času i prostoru pro spontánní činnost, mají možnost ovlivňovat obsah činností a podílet se na jejich hodnocení. Veškeré aktivity jsou organizované tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě.

 

4.Činnosti řízené pedagogem

Probíhají při hrách /individuální práce s dětmi/, při cvičení, při zaměstnání, při pobytu venku. Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený.

             

5.Pohybové aktivity

Prostorný interiér a zahrada MŠ, tělocvična ZŠ umožňují dětem dostatek volného pobytu. K zajištění zdravého tělesného rozvoje zařazujeme pohybové aktivity během celého dne formou ranních cvičení, tělovýchovných chvilek při hudbě, na skákacích relaxačních míčích.

Vzhledem k vyhovujícímu vybavení nářadím /průlezky, švédské lavičky, rehabilitační a skákací míče, masážní rohože, žíněnky, koza, ribstole,…/jsou i podmínky pro pohybové aktivity dětí vyhovující. Většina pohybových aktivit je při příznivém počasí přenesena ven /terasa, zahrada MŠ, park, louka, hřiště ZŠ…/

Kromě výše uvedených příkladů tělocv. nářadí využíváme na zahradě skluzavky, houpačky, prolézačky, pískoviště…

V zimě se děti z předškolní třídy účastní kurzu bruslení, v květnu a červnu kurzu plavání dle zájmu rodičů a dětí.

 

6.Pobyt venku

Jsou dodržovány zásady bezpečnosti dětí /pí. učitelka chodí na vycházku nejvýše s 20 dětmi/, je uskutečňován formou vycházky, na školní zahradě, na školním hřišti. Má kromě tělovýchovného záměru i záměr výchovně vzdělávací. Činnosti jsou přizpůsobovány stávající kvalitě ovzduší. Délka pobytu venku je ovlivněna počasím – při přízni počasí v letních měsících jsou přenášeny ven i činnosti programově řízené /tzn. 9:00 – 11:30 a od 14:45 -16:00/. Pokud se programově řízená činnost uskutečňuje v budově MŠ je pobyt venku časově rozvržen mezi 9:30 – 11:30 a 14:30 – 16:00. Při vyšší sluneční aktivitě je kůže dětí opatřena ochrannými krémy a na hlavách mají děti pokrývky. K otužování dětí používáme bazén. Důvodem zrušení pobytu venku jsou déšť, velké mlhy, velké náledí, mráz pod – 10 C.

Snažíme se, aby děti měly dostatek volného pohybu. Čistota pískoviště je zajišťována pravidelnou výměnou písku /1x ročně/ a proléváním pískovišť zředěným roztokem dezinfekčního přípravku s následným postřikem každého pískoviště čistou vodou. Údržbu travnatých ploch dle potřeby pracovníci městského úřadu.

 

7.Odpočinek a spánek

Je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí /např. dětem s nižší potřebou spánku je nabídnut pouze odpočinek/. Pokud dítě po hodině na lehátku neusne, na pokyn paní učitelky vstává a věnuje se klidovým činnostem ve vedlejší třídě (kreslení, skládanky) předškoláci – (pracovní list, logopedie, tablet…)

Lehátka jsou každý den skládána, lůžkoviny i pyžama dětí jsou důkladně denně provětrávány. 

 

8.Stravování

Mateřská škola má vlastní školní kuchyni. Dětem je poskytována pestrá plnohodnotná a vyvážená strava. Každá třída má svojí jídelnu /do jídelny ve 3. oddělení je oběd dopravován spojovací chodbou/. Před každým jídlem si děti připravují potřebné nádobí /při svačinkách jsou to talířky, při obědě příbory/, při přípravě a úklidu nádobí po každém jídle se dětu obsluhují samostatně.

 

9.Pitný režim

Dostatek tekutin je zajištěn již od rána /i při pobytu venku na školní zahradě/ až do ukončení provozu v MŠ. Nápoje jsou připravovány do nerezových nádob, děti mají možnost kdykoliv se napít, každé dítě má svůj hrneček.

 

10.Otužování

Probíhá v letním období vodou /při přízni počasí/, vzduchu – pravidelným pobytem venku, cvičením při otevřeném okně. Využíváme i bazének na terase školy.

 

11.Způsob nakládání s prádlem

Výměna prádla – ručníky jsou měněny 1x týdně, rovněž tak i pyžama dětí, která si berou na vyprání rodiče domů, ložní prádlo je měněno 1x za 3 týdny. Prádlo je odváženo a dováženo 1x za čtrnáct dní do prádelny Hotel Rustikal . Špinavé prádlo /pouze ručníky, ložní prádlo se hned odváží/ jsou skladovány v koši na špinavé prádlo v komoře pouze na minimální dobu, jsou průběžně odváženy. Čisté prádlo /ručníky, náhradní ložní prádlo/ jsou uloženy ve skříni. Používané ložní prádlo zůstává dětem na lehátku.

 

12.Úklid

Za úklid zodpovídá ředitelce školy školnice, která dohlíží na práci jedné uklízečky. Pravidelně každý den se 3x stírá na vlhko podlaha, otírá se prach a parapety. Denně se luxuje. Sociální zařízení je denně několikrát vytřeno a pravidelně desinfikováno. Okna se myjí 2x do roka. V rámci hlavního úklidu - 1x za měsíc se omývají dveře, dlaždice, svítidla. Podle ročního období se uklízečky starají o údržbu vnějších komunikací a o zahradu. Jednou za rok se provádí generální úklid MŠ, vždy o prázdninách bez přítomnosti dětí. Čistí se koberce mokrým procesem.

                                                                                             Bc. Jana Nováková

                                                                                                                  ředitelka

                                                                                                           MŠ Horní Cerekev

 

Dodatek k vnitřnímu řádu z 1. 9. 2023

1. Prodloužení provozní doby mateřské školy : od 6: 00 až 16: 00 hodin

Původní :  6: 15 až 16: 00 hodin

2. Změna provozovatele prádelny - Hotel Rustikal (Horní Cerekev)

Původní : Prádelna Pelhřimov (z důvodu vypovězení smlouvy provozovatelem)


Přidáno 21. 8. 2022, autor: Jana Nováková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Adresa

MŠ Horní Cerekev
Tyrsova 367
394 03 Horni Cerekev

Kontakt

E-mail: mshornicerekev@seznam.cz

Mob: +420 722 356 481

Zřizovatel

Město Horní Cerekev
Náměstí T. G. Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev

www.hornicerekev.cz