Logo

Stránka není přístupná

Tato stránka již pravděpodobně není přístupná. Pokračovat můžete na mapu webu.

Schůzka s rodiči - zápis ze schůzky (rozklikněte)

MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ CEREKEV

Tyršova 367, 394 03  Horní Cerekev

tel.: 722 356 481, www.mshornicerekev.cz, mshornicerekev@seznam.cz                                                            

 

Zápis ze schůzky rodičů konané 17. 10. 2022 v 16:00 hodin

Program:

1.Uvítání rodičů v novém školním roce

2. Organizační informace

Do mateřské školy je v letošním roce přihlášených 65 dětí a jsou rozděleny do třech tříd přibližně podle věku

Ve třídě Ježečci je zapsaných 18 dětí ve věku 2 až 3 roky a o děti zde pečují paní učitelka Bohdana Svatková, školní asistentka Hana Fáková a  ředitelka školy –  Bc.Jana  Nováková

Ve třídě Krtečků s dětmi pracují paní učitelky – Vladimíra Svobodová a Markéta Doskočilová a je zde zapsaných 24 dětí ve věku 3 až 5 let

24 dětí je zapsaných i ve třídě Koťat ve věku 5 až 7 let- kde jsou převážně předškoláci a počet je doplněn o mladší děti. Děti zde vzdělávají paní učitelka Bc. Vladimíra Spielvogelová a Lenka Doskočilová.

 • Mateřská škole je otevřena od  6:00 hod. – 16:00 hodin – žádáme vás proto o dodržování času, pokud nestihnete dítě vyzvednout včas, zavolejte nám na telefon školy a ve školce s dítětem počkám do vašeho příchodu.
 •  Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8:00 hod., jinak po dohodě s paní učitelkou. Potom se MŠ zamyká. Pokud přijdete později, použijte videotelefon, který máme od nového školního roku  nainstalovaný před vstupními dveřmi a můžete ho v případě potřeby využít.  
 • Povinné předškolní vzdělávání začíná ráno od 7: 45 do 11: 45. Je proto nutné, aby děti ve školce byly včas. Nepřítomnost předškoláků se omlouvá písemně do Omluvných listů, které je nutné podepsat.
 • Školka se rodičům  opět otevírá od 12.00 hod. do 12.30 hod., kdy odcházejí děti po obědě.
 • Odpoledne si děti můžete vyzvednout od 14.45 hod . Pokud potřebujete vyzvednout dítě mimo tuto dobu, nahlašte požadavek paní učitelkám na třídě.

 

 • Vyzvedávání z MŠ – pouze rodiče nebo pověřené osoby zapsané v evidenčním listě a zmocněné osoby, pokud nestihnete vyzvednout své dítě osobně a pověříte někoho mimo těch, co jsou již evidovaní je nutné napsat SMS , abychom měli váš souhlas doložený písemně.
 • Důležité informace a akce MŠ jsou vyvěšeny na dřevěných paravánech, na vstupních dveřích vestibulu a na webových stránkách školy – na kulturní akce se vybírá vstupné.
 • Webové stránky školy na adrese www.mshornicerekev.cz, Na webových stránkách je možné psát do diskuze – i anonymně.
 • Školné i stravné se platí bezhotovostním převodem z účtu (inkasem), výjimečně v hotovosti. Úplata za školní vzdělávání: zůstává prozatím stejná.

Od ledna 2024 bude dle zákona výši školného již určovat zřizovatel školy.

Celodenní děti platí – 280,- Kč

Polodenní děti platí – 200,- Kč

Žádost k rodičům o uschování dokladů o zaplacení alespoň pro daný školní rok – z důvodu možného budoucího prokázání zaplacení pohledávek školky.

 

3. Vzdělávání v MŠ

Od nového školního roku s dětmi pracujeme podle nového ŠVP : „Čtvero ročních období“ –  Směřování mateřské školy vyplývá již z názvu programu a vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje školky. Je v souladu s posláním předškolního vzdělávání. Podporuje všestranný rozvoj dětí s přihlédnutím k individuálním schopnostem a dovednostem.

 •   Konkrétní obsah vzdělávacího programu a koncepci mateřské školy si můžete přečíst na webu školky.
 • Vzdělávací program také vychází i z výsledků dotazníků, které někteří z vás vyplnili na konci školního roku. Moc děkujeme za vaši zpětnou vazbu a seznámím vás s výsledky ze kterých vycházíme .

 

 • 1. Rozšířit provozní dobu školky od 6: 00 do 16: 30 hodin – reagujeme na změnu. Otevřeno máme od 6: 00, bohužel bychom časově nepokryly uzavření do 16:30. Pokud nestihnete při dojíždění v zimním období přijet do 16: 00 hodin, zavolejte a výjimečně na vás s dětmi počkáme v MŠ.
 • 2. Zvýšit nabídku doplňkových aktivit – od začátku ledna do konce května budou mít děti v odpoledních hodinách v době od 15: 00 hodin do 15: 30 hodin navštěvovat odpolední zájmové aktivity. Budou určeny pro děti od 4 let a jsou zcela zdarma. Paní učitelky v průběhu měsíce prosince poskytnou seznamy na jednotlivé aktivity, do kterých si děti můžete přihlásit. Na tyto aktivity můžete děti přivést i z domova, pokud chodíte po obědě domů a děti tu nespí.
 • Davidová M. –  téma aktivit : Tvoření a malování (ve třídě Krtečci)
 • Doskočilová L.-  Cvičíme jógu  (ve třídě Koťata)
 • Spielvogelová Vl. –  Hudební hrátky (ve třídě Koťata)
 • Nováková J.-  Digitální a technické aktivity (ve třídě Koťata)
 • Svobodová –  Logohrátky a dramatizace (ve třídě Krtečci)

 

Po ukončení aktivit paní učitelky převedou děti zpět do třídy Ježečci, odkud si je můžete vyzvedávat. Prosíme vás, abyste dodržovali čas a vyzvedli si přihlášené děti až po ukončení, abychom nenarušovali jejich průběh.

 Hrové činnosti  dětí, které se aktivit nebudou účastnit, budou ve třídě Ježečci. Zde se budou děti rozcházet běžně od 14: 45 hodin.

 

 • 3. Nevytvářet prostor pro soutěživost mezi dětmi – to je dáno v ŠVP – s mladšími dětmi nesoutěžíme. Pouze jednou do roka pořádáme pro děti na hřišti sportovní olympiádu, ale odměnu dostávají všechny děti.
 • 4. Složení zálohy na platbu akcí na začátku školního roku  – divadelní představení – nebudeme zatím zavádět. Některé akce v letošním roce můžeme dětem zaplatit samy díky dotačnímu programu pro MŠ, do kterého jsme zapojeni. Další platby raději vybíráme adresně, podle toho, kdo se akce účastní, zatěžuje nás to administrativně. V listopadu budeme vybírat  do předu od zájemců 100,- Kč na Mikulášský balíček do 10. Listopadu .  Potom za fotografie – focení proběhne 10. 11. 2023
 • 5. Další, co vás trápí- Nezodpovědnost některých rodičů, kteří vodí do školky děti s viditelnými příznaky onemocnění- kašel, hustá rýma, teplota, nevolnost a opakovaně se tak tyto infekce opakují. Prosíme vás, nechte děti doma dostatečně dlouhou dobu na regeneraci, po nemoci jsou oslabené a ihned zase nemoc dostanou zpět. Máme i změnu ve Školním řádu – budeme vyžadovat lékařské potvrzení o zdravotním stavu dítěte-  od rodičů dětí, které chodí opakovaně do školky s příznaky infekčních onemocnění.

 

Rodiče předávají děti do MŠ zdravé. Pokud se vyskytne u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí v MŠ.

Naopak při příznacích onemocnění dítěte v MŠ (teplota, bolesti, zvracení), jsou rodiče telefonicky informováni a je nutné si dítě co nejdříve odvést z MŠ.

Při úrazu dítěte ve školce jsou rodiče také neodkladně informováni. Úraz je zapsán do knihy úrazů a pokud úraz vyžaduje lékařské ošetření, je dítě finančně odškodněno z pojistky mateřské školy pojišťovny Kooperativa.

 • Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce toto doloží potvrzením lékaře (aktuální stav).

 

 • 6. Pobyt na zahradě v blátivém zimním období omezit, chodit na vycházky- na vycházky se v zimě chodí pravidelně, ale musíte počítat i s tím, že občas se jdou proběhnout i na zahradu a připravit jim vhodné teplé oblečení a obutí. (kombinézu a zateplené gumové sněhule). S nejmenšími dětmi budeme letos v zimě využívat i novou terasu.
 • 7. V případě nejedlíků poskytnout k svačině suché pečivo, aby nebyli celý den o hladu – to zcela nejde, ale snažíme se nejmenším dětem nabídnout půl na půl – někdo si vybere namazaný chléb, rohlík, ale bohužel některé děti nechtějí jíst vůbec. Buď jsou z domova po snídani  nebo odmítají zpočátku ve školce jíst, ale k dětem vždy přistupujeme individuálně a snažíme se je motivovat, aby alespoň jídlo ochutnaly. Děti do jídla nenutíme.

 

Jinak jsme zapojeni do dotačního programu Šablony pro MŠ OP JAK – se zaměřením na inovativní vzdělávání, máme tak možnost nakoupit v tomto školním roce nové pomůcky a uhradit některé vzdělávací akce na které se dotace vztahuje.

 

4.Vybavení dětí do MŠ:

plastový hrneček na pití

kopie kartičky zdravotní pojišťovny

reflexní vestu na pobyt venku

teplákovou soupravu + boty na zahradu /holínky/

v zimě – sněhule, bunda, oteplovačky nebo kombinéza, mikina, nákrčník, čepice a rukavice

legíny, tepláky, nebo hrací kalhoty a delší triko nebo zástěrku do třídy

pyžamo (na vyprání každý týden)

náhradní spodní prádlo + ponožky

Krtečci a Koťata – cvičební úbor

Všechny výše uvedené věci označit iniciály nebo jménem dítěte.

1 balení papírových kapesníčků – dobrovolné (není povinné)

Mladší děti – menší plyšáček na spaní

 

5. Další plánované aktivity –

 1. Zajištění akcí na říjen :  Hry rodičů a dětí – Drakiáda ( p. uč. Svobodová, Davidová)  Na Jelence od 15: 00 hodin – podle počasí v měsíci  říjen

2Naučná stezka – Doskočilová Lenka – 31. 10. (podle počasí)

3. Fotografování:   10. 11. od 9: 00 hodin – (p. řed. Nováková – oznámení na Web a paravany , p. uč. Svobodová- zajistit organizaci v Mš)

7.  Cvičení v tělocvičně ZŠ – od října pondělí- Krtečci, středa, čtvrtek- Koťata

(Se Sokolem do světa- projekt)

Další akce a divadelní představení doplňujeme o průběžnou nabídku

 

 

6. Informace ze školní jídelny

 • vratná záloha na stravné – 1100,- splatná před nástupem dítěte do MŠ (popř. do 5 dnů od nástupu), vrácení po ukončení docházky v MŠ
 • stravné vybíráme zpětně za skutečně odebrané obědy
 • žádáme rodiče o dodržování času k odhlášení stravy z důvodu normování jídla
 • Odhlašování – nejpozději do 14: 00 hodin  hodin  ( telefonicky 727967862  nebo email jídelny, případně messeenger)
 • V první den nemoci  je možné si odnést oběd domů ve vlastních jídlonosičích
 • stravné je splatné k 20. v měsíci
 • Cena stravného od 1. 10. 2023 : do 7 let 55 Kč/den
 •                                                      od 7 let 61 Kč /den

7. Různé

 • Pokud mají rodiče možnost věnovat do MŠ dětem nějaký výtvarný materiál – například papíry na kreslení nebo sponzorský dar (doma již nevyužitá auta, kočárek, odrážedlo na zahradu….) tuto aktivitu rádi přivítáme
 • Bezpečnost dětí – zákaz volného pohybu dětí v areálu při příchodu a odchodu z MŠ.
 • Při vstupu do MŠ, chodit po chodníku, nikoliv po trávníku či záhonech. Zavírat za sebou branku.
 • Nabízíme konzultace s jednotlivými učitelkami v soukromí, domluvit předem schůzku, není možné provádět delší konzultace mezi dveřmi při příchodu či odchodu dětí.

Diskuse – prohlídka MŠ (zájemci)

 

Horní Cerekev, 18. 10. 2023                                  Bc. Jana Nováková

                                                                                              ředitelka MŠ Horní Cerekev


Přidáno 13. 10. 2023, autor: Jana Nováková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Adresa

MŠ Horní Cerekev
Tyrsova 367
394 03 Horni Cerekev

Kontakt

E-mail: mshornicerekev@seznam.cz

Mob: +420 722 356 481

Zřizovatel

Město Horní Cerekev
Náměstí T. G. Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev

www.hornicerekev.cz