Logo

Podmínky provozu MŠ od 1. září 2021

v souladu s metodikou vydanou MŠMT

Provoz Mateřské školy Horní Cerekev od 1.9.2021

 1. Provoz mateřské školy
 • Mateřská škola bude v provozu od 6.15 do 16.00hodin.
 1. Epidemiologická opatření
 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce toto doloží potvrzením lékaře (aktuální stav).
 • Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne.
 • Zákonní zástupci souhlasí s měřením teploty dětí.
 • Rodiče musí i nadále v prostorách mateřské školy nosit RESPIRÁTOR !

 

 1. Příchod do mateřské školy
 • Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.
 • Osoba, doprovázející dítě se se bude v prostorách mateřské školy pohybovat nezbytně nutnou dobu, prostory MŠ vždy ihned po předání a vyzvednutí dítěte opustí.
 • Doprovázející osoby budou dbát o to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke shromažďování lidí.
 • Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a může být následně použita dezinfekce. Mytí probíhá zpravidla pod dohledem pedagogického pracovníka.
 1. Hygienická opatření
 • Velkou část dne budou děti trávit venku. Pro pobyt venku bude využíván areál MŠ, včetně zahrady a budeme uskutečňovat vycházky do blízkého lesa. Na zahradě mateřské školy má každá třída vyhrazený svůj prostor.
 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou.
 • Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
 • Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.
 • Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.
 • Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla).
 • Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.
 1. Stravování
 • Stravování bude dětem podáváno zaměstnanci MŠ.

V Horní Cerekvi, dne 23. 8. 2021

Mgr. Bc. Lenka Jantačová

ředitelka MŠ Horní Cerekev

 


Přidáno 29. 8. 2020, autor: Lenka Jantačová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Adresa

MŠ Horní Cerekev
Tyrsova 367
394 03 Horni Cerekev

Kontakt

E-mail: mshornicerekev@seznam.cz

Tel.: +420 565 396 232 (pevná linka)

Mob: +420 722 356 481

Zřizovatel

Město Horní Cerekev
Náměstí T. G. Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev

www.hornicerekev.cz