Sponzorství mateřské školy

3.června 2024  |   Mateřská škola  |   Administrátor  |  

Jakým způsobem lze školu finančně podpořit?

Mateřskou školu je možné finančně podpořit, a to buď věnováním určité částky v hotovosti do pokladny nebo na účet MŠ vedený u Komerční banky č. 78-76340247/0100.

 

Jak použijeme sponzorské dary?

Sponzorské dary jsou použity pro doplnění dosavadního vybavení jednotlivých tříd, pro zpestření výuky a didaktických programů. Rovněž lze ze sponzorského daru pořídit nový nábytek do tříd, výtvarné vybavení, různé potřeby a didaktické pomůcky pro děti apod. Dar sponzora nikdy není využit k úhradě osobních nákladů zaměstnanců !

 

Ředitelka mateřské školy uzavírá s dárcem jednoduchou darovací smlouvu, která slouží jako podklad pro odečet z daní. Bude-li ve smlouvě uveden konkrétní účel použití daru, škola se tímto zavazuje, že dar bude použit na věc, která je předmětem smlouvy.

 

Jaké jsou podmínky pro sponzorování školy?

Co se týče odečtů na dani, tak Zákon 586/1992Sb. o dani z příjmu stanovuje odlišné podmínky sponzoringu a odečtu daní pro fyzické osoby a jiné pro právnické subjekty (s.r.o., a.s., apod.):

Fyzické  osoby
– hodnota daru minimálně 2 % ze základu daně nebo alespoň 1000,- Kč
– maximálně 10 % ze základu daně

Právnické osoby
– hodnota daru minimálně 2000,- Kč
– maximálně 5 % ze základu daně
– odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání.

 

Jak je to se zaměstnanci? Mohou též uplatnit daňový odpočet?

Zaměstnancům v pracovním poměru bývá sleva na dani rovněž odečtena. Pro získání této slevy je třeba předložit v lednu následujícího roku darovací smlouvu o poskytnutí daru škole. Zaměstnavatel zohlední tuto skutečnost při ročním zúčtování daní.
Pokud si zaměstnanec vyhotovuje vlastní daňové přiznání, provede si vyúčtování sám v rámci svého daňového přiznání.

 

Jak je to s poskytnutím věcných darů?

Po dohodě s vedením MŠ nebo s učitelkami ve třídách je rovněž možnost věnovat dary věcné.

 

Všem sponzorům velmi děkujeme!

Krátké zprávy
Zveřejněno: 1.6.2024
Vítejte!

Vítejte na oficiálních stránkách Mateřské školky v Horní Cerekvi, jejímž zřizovatelem je Město Horní Cerekev.

Naleznete zde spoustu informací, které vám pomohou naši školku lépe poznat.

Kalendář akcí

Dnes je 19. července 2024
a svátek má Čeněk.

Informace o škole

Mateřská škola Horní Cerekev, okres Pelhřimov
Tyršova 367, Horní Cerekev, 394 03
776 131 644
https://www.mshornicerekev.cz
mshornicerekev@seznam.cz
ISDS: 2cpkrhg
IČ: 75000300
Horní Cerekev

Informace o zřizovateli

Město Horní Cerekev
nám. T.G.Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev
+420 565 396 495
podatelna@hornicerekev.cz
www.hornicerekev.cz
ISDS: xrfbd8g
IČ: 00248185

Tento web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.

Co hledáte?

Zadejte alespoň 3 znaky