Logo

Informace o úhradě stravného a školného pro školní rok 2023/2024

Úhrada stravného a školného je prováděna bezhotovostním  způsobem, a to:

 - převodem z běžného účtu strávníka na účet školy formou inkasa ze strany školy, proto je nutné zřídit si u své banky souhlas s inkasem na dvě platby v měsíci ( stravné + školné) v dostatečné výši  (1500,- Kč) na číslo účtu školy: 78- 76340247/0100

Školné se inkasuje poprvé k 15. 10. za měsíc září ve výši 280,- Kč (celodenní) a 200,- Kč (polodenní)

- hotovostní úhrada školného je prováděna výjimečně v kanceláři u ředitelky školy

 

Záloha na stravné v MŠ ve výši 1.100,- Kč (poze noví strávníci) se inkasuje do 8. 9. 2023 .

U stávajících strávníků se pouze doinkasuje  částka 300,- Kč z vašeho účtu (loňská záloha byla 800,- Kč) a vyúčtuje se zpět na váš účet po ukončení docházky nebo odchodu dítěte na ZŠ po uhrazení všech pohedávek.

- hotovostní úhrada stravného je prováděna výjimečně v kanceláři u vedoucí školní jídelny

Další stravné hrazené v říjnu se rovná počtu obědu odebraných v září atd. Úhrada stravného musí být provedena vždy do 20. dne v měsíci. V případě, že stravné není uhrazeno, je strávník upomínán osobně / písemně/. Pokud není stravné ani tehdy zaplaceno, je v pravomoci ředitele a vedoucí ŠJ strávníka vyloučit ze školního stravování.

 

Podrobné informace platné pro školní rok 2023/2024  o výši stravného pro jednotlivé věkové skupiny dětí a provozu školní jídelny naleznete na webu ve složce Dokumenty - Vnitřní řád školní jídelny 


Přidáno 12. 8. 2023, autor: Jana Nováková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Adresa

MŠ Horní Cerekev
Tyrsova 367
394 03 Horni Cerekev

Kontakt

E-mail: mshornicerekev@seznam.cz

Mob: +420 722 356 481

Zřizovatel

Město Horní Cerekev
Náměstí T. G. Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev

www.hornicerekev.cz