Logo

Sponzorství mateřské školy

Sponzorství školy

Jakým způsobem lze školu finančně podpořit?

Mateřskou školu je možné finančně podpořit, a to buď věnováním určité částky v hotovosti do pokladny nebo na účet MŠ vedený u Komerční banky č. 78-76340247/0100.

 

Jak použijeme sponzorské dary?

Sponzorské dary jsou použity pro doplnění dosavadního vybavení jednotlivých tříd, pro zpestření výuky a didaktických programů. Rovněž lze ze sponzorského daru pořídit nový nábytek do tříd, výtvarné vybavení, různé potřeby a didaktické pomůcky pro děti apod. Dar sponzora nikdy není využit k úhradě osobních nákladů zaměstnanců !

 

Ředitelka mateřské školy uzavírá s dárcem jednoduchou darovací smlouvu, která slouží jako podklad pro odečet z daní. Bude-li ve smlouvě uveden konkrétní účel použití daru, škola se tímto zavazuje, že dar bude použit na věc, která je předmětem smlouvy.

 

Jaké jsou podmínky pro sponzorování školy?

Co se týče odečtů na dani, tak Zákon 586/1992Sb. o dani z příjmu stanovuje odlišné podmínky sponzoringu a odečtu daní pro fyzické osoby a jiné pro právnické subjekty (s.r.o., a.s., apod.):

Fyzické  osoby
– hodnota daru minimálně 2 % ze základu daně nebo alespoň 1000,- Kč
– maximálně 10 % ze základu daně

Právnické osoby
– hodnota daru minimálně 2000,- Kč
– maximálně 5 % ze základu daně
– odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání.

 

Jak je to se zaměstnanci? Mohou též uplatnit daňový odpočet?

Zaměstnancům v pracovním poměru bývá sleva na dani rovněž odečtena. Pro získání této slevy je třeba předložit v lednu následujícího roku darovací smlouvu o poskytnutí daru škole. Zaměstnavatel zohlední tuto skutečnost při ročním zúčtování daní.
Pokud si zaměstnanec vyhotovuje vlastní daňové přiznání, provede si vyúčtování sám v rámci svého daňového přiznání.

 

Jak je to s poskytnutím věcných darů?

Po dohodě s vedením MŠ nebo s učitelkami ve třídách je rovněž možnost věnovat dary věcné.

 

Všem sponzorům velmi děkujeme!

 


Přidáno 25. 10. 2023, autor: Jana Nováková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Adresa

MŠ Horní Cerekev
Tyrsova 367
394 03 Horni Cerekev

Kontakt

E-mail: mshornicerekev@seznam.cz

Mob: +420 722 356 481

Zřizovatel

Město Horní Cerekev
Náměstí T. G. Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev

www.hornicerekev.cz