Logo

Stránka není přístupná

Tato stránka již pravděpodobně není přístupná. Pokračovat můžete na mapu webu.

Zápis do mateřské školy pro rok 2023/2024 - rozklikněte

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok  2023/2024

do MŠ Horní Cerekev

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

 

Zápis proběhne dne 9. 5. 2023 osobním podáním nebo písemnou formou od  2. 5. do 15. 5. 2023

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 1. osobním podáním  dne  9. 5. 2022  od 8: 00 do 15: 00 hodin v ředitelně mateřské školy
 2. do datové schránky školy-   2cpkrhg
 3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

mshornicerekev@seznam.cz

Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

 1. poštou  (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně)

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ.  Žádost si stáhnete s webu www.mshornicerekev.cz v sekci Dokumenty  
 •  Potvrzení o řádném očkování dítěte - přiloha k žádosti

  Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

   

  Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař. Potvrzení je samostatnou  přílohou k „Žádosti o přijetí“.

   

Osobně si dokumenty  můžete vyzvednout i v době provozu mateřské školy od 1. 3. 2023 – na poličce ve vestibulu mateřské školy.

Také během „ Dne otevřených dveří“  pro zájemce (rodiče a děti) o přihlášení  do naší mateřské školy, který se uskuteční dne  12. 4. 2023 ve třídě  Ježečci v době od 10:00 do 11: 00 hodin a od 13: 00 hodin do 15: 00 hodin.

 

K zápisu je nutné ještě doložit a přínést s sebou :

      

 Rodný list dítěte

/ při dálkovém zápisu – email, DS, poštazašlete kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte, po ukončení správního řízení bude skartována)

             Občanský průkaz       

Po přijetí žádosti vám bude přiděleno registrační číslo, při písemném podání žádosti vám bude zasláno na e-mail.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vyvěšeno na vstupních dveřích školy a  na webových stránkách školy www. mshornicerekev formou registračních čísel k datu  8. 6. 2023. Případné Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno písemně poštou nebo datovou schránkou (možnost k nahlédnutí do spisu bude dne 23. 5 2023)

 

Kritéria pro příjem dětí do MŠ Horní Cerekev pro školní rok 2023/2024

Při přijímání dětí do mateřské školy budou v případě, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst v mateřské škole k 1. 9. 2023.

 

Použita kritéria jsou uvedena v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým počtem bodů, v případě rovnosti bodů má přednost dítě s dřívějším datem narození. O přijetí dětí se stejným datem dne narození rozhodne losování, kterého se účastní rodiče, ředitelka školy a zástupkyně ředitelky.

 

1.

Dítě, na které se v daném školním roce bude vztahovat povinné předškolní vzdělávání (děti, které dosáhnou k 31. 8. 2023 pátého roku věku a děti s odkladem školní docházky)s trvalým pobytem ve školského obvodu spádové mateřské školy.         

9

2.

Dítě, které k 31. 8. 2023 dovrší věku čtyř let a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy.

8

3.

Dítě, které k 31. 8. 2023 dovrší věku tří let a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy.

7

4.

Dítě, které dosáhne dvou let věku nejpozději 31. 3. 2023 a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy

6

5.

Dítě, na které se v daném školním roce bude vztahovat povinné předškolní vzdělávání (děti, které dosáhnou k 31. 8. 2023  pátého roku věku a děti s odkladem školní docházky) a nemá trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy

5

6.

Dítě, které k 31. 8. 2023 dovrší věku čtyř let a nemá trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy a mateřskou školu již navštěvuje jeho sourozenec

4

7.

Dítě, které k 31. 8 .2023 dovrší věku tří let a nemá trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy a mateřskou školu již navštěvuje jeho sourozenec

3

8.

Dítě, které k 31. 8. 2023 dovrší věku čtyř let a nemá trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy.

2

9.

Dítě, které k 31. 8 .2023 dovrší věku tří let a nemá trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy .

1

 

 

K předškolnímu vzdělávání může být přijato dítě, které dovršilo nejméně 2 roky věku a které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, bez plen a s dovednostmi částečné sebeobsluhy.

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok

 

Horní Cerekev, 24. 2. 2023                Bc.Jana Nováková - ředitelka MŠ Horní Cerekev

 


Přidáno 25. 2. 2023, autor: Jana Nováková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Adresa

MŠ Horní Cerekev
Tyrsova 367
394 03 Horni Cerekev

Kontakt

E-mail: mshornicerekev@seznam.cz

Mob: +420 722 356 481

Zřizovatel

Město Horní Cerekev
Náměstí T. G. Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev

www.hornicerekev.cz